Mobile version
m.en.allpowerlifting.com
ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
272267 m Stupakov Erikh Penza 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272266 m Marinin Aleksandr Penzenskaya oblast 1990 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272265 m Kobozev Ilya Penza 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272264 m Cherednik Maksim Penza 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272263 m Yuzeev Aleksey Penza 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272262 m Gubanov Nikita Penza 2009 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272261 m Gubanov Aleksandr Penza 2009 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272260 m Kryukov Nikolay Penza 1954 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272259 m Ryazanov Ivan Penza 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272258 m Pavlushkin Aleksandr Penza 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272257 m Lapin Yuriy Penza 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272256 m Barnukov Yaroslav Penza 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272255 m Mustafin Fyodor Penza 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272254 m Piterskiy Maksim Narovchat 2010 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272253 m Skoptsov Kirill Narovchat 2010 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272252 m Norsoyan Tigran Penza 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272251 m Gorelnikov Andrey Penza 1976 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272250 m Kazankov Vladimir Michurinsk 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272249 m Kritchenko Denis Penza 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may
272248 m Kerenskiy Andrey Kuznetsk 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may