Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Velikiy Ustyug

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
224341 m Nalyotov Dmitriy Velikiy Ustyug 1982 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 apr
224338 m Maksimov Aleksey Velikiy Ustyug 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 apr
224337 m Selyakov Sergey Velikiy Ustyug 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 apr
224335 f Lopukhina Valeriya Velikiy Ustyug 2003 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 apr
224334 m Yakhlakov Matvey Velikiy Ustyug 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 apr
224333 m Peshkov Igor Velikiy Ustyug 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 apr
224330 m Burchevskiy Dementiy Velikiy Ustyug 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 apr
224329 m Schepelin Evgeniy Velikiy Ustyug 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 apr
224328 m Karelin Mikhail Velikiy Ustyug 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 apr
224327 m Shorokhov Denis Velikiy Ustyug 2006 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 apr
224326 f Pakhneva Lyudmila Velikiy Ustyug 1990 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 apr
222176 m Markov Artyom Velikiy Ustyug 1992 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jan
222173 m Postnikov Ivan Velikiy Ustyug 1989 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jan
222169 m Khavik Pavel Velikiy Ustyug 1990 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jan
222166 f Gruzdeva Darya Velikiy Ustyug 1992 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 jan
220475 m Kaliniskiy Ilya Velikiy Ustyug 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
13 nov 2020
220472 m Markov Evgeniy Velikiy Ustyug 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
13 nov 2020
220471 m Mikulin Andrey Velikiy Ustyug 1998 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
13 nov 2020
220469 m Zakharov Maksim Velikiy Ustyug 1997 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
13 nov 2020
220466 m Kasatkin Konstantin Velikiy Ustyug 1997 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
13 nov 2020