Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Volgodonsk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
171796 f Kalmykova Darya Volgodonsk 1993 2 0 0 / 0 Power35
6 mar 2018
171795 f Smakhtina Marina Volgodonsk 2000 5 0 0 / 0 Power35
6 mar 2018
171794 m Parygin Artem Volgodonsk 2000 1 0 0 / 0 Power35
6 mar 2018
170534 m Bogachev Andrey Volgodonsk 1994 8 0 1 / 0 Power35
29 jan 2018
169929 m Kutolvasov Denis Volgodonsk 1995 4 0 0 / 0 Power35
8 jan 2018
169914 f Astionova Nadezhda Volgodonsk 1995 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
7 jan 2018
165568 m Podofedov Maksim Volgodonsk 1982 2 0 0 / 0 Power35
15 nov 2017
165538 m Mirzaev Murad Volgodonsk 1998 1 0 0 / 0 Power35
15 nov 2017
165537 m Cherepanov Mikhail Volgodonsk 1997 6 0 0 / 0 Power35
15 nov 2017
165534 m Rozhkov Sergey Volgodonsk 1993 3 0 0 / 0 Power35
15 nov 2017
165533 m Chernov Sergey Volgodonsk 1998 2 0 0 / 0 Power35
15 nov 2017
165532 m Pustovoy Eduard Volgodonsk 1978 9 0 0 / 0 Power35
15 nov 2017
165531 m Makoshenko Maksim Volgodonsk 1980 8 0 1 / 0 Power35
15 nov 2017
165530 m Tkachuk Evgeniy Volgodonsk 1988 8 0 3 / 0 Power35
15 nov 2017
165527 f Stukovina Irina Volgodonsk 1984 4 0 0 / 0 Power35
15 nov 2017
162146 m Kramskoy Andrey Volgodonsk 1976 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
7 oct 2017
162145 m Goreshnev Vitaliy Volgodonsk 2003 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
7 oct 2017
153130 m Volf Boris Volgodonsk 1989 1 0 0 / 0 Power35
1 may 2017
153123 m Samarenko Igor Volgodonsk 1999 3 0 0 / 0 Power35
1 may 2017
153122 f Pobirukhina Anna Volgodonsk 1990 1 0 0 / 0 Power35
1 may 2017