Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Gorokhovets

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
58071 m Lyakhanov Nikolay Gorokhovets 1985 2 0 0 / 0 kadet
19 dec 2011
58042 m Petrushin Vyacheslav Gorokhovets 1969 3 0 0 / 0 kadet
19 dec 2011
58041 m Makarov Mikhail Gorokhovets 1963 2 0 0 / 0 kadet
19 dec 2011
57963 f Erofeeva Elvira Gorokhovets 1984 1 0 0 / 0 kadet
19 dec 2011
29711 m Mitrofanov Vasiliy Gorokhovets 1987 10 0 0 / 0
13 jul 2010
17483 m Borisov Vyacheslav Gorokhovets 1984 5 0 0 / 0
13 jul 2010
16010 m Tyagunov Sergey Gorokhovets 1979 4 0 0 / 0
13 jul 2010