Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Goryachiy Klyuch

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
190726 m Konyukhov Bogdan Goryachiy Klyuch 1995 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 dec 2018
180356 m Shumen Khazret Goryachiy Klyuch 1997 2 0 1 / 0 Pete Kravtsov
31 may 2018
180355 m Kushnarenko Daniil Goryachiy Klyuch 2001 6 0 0 / 0 Pete Kravtsov
31 may 2018
180319 m Tselischev Daniil Goryachiy Klyuch 2001 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
31 may 2018
179575 m Demyanenko Maksim Goryachiy Klyuch 1991 1 0 0 / 0 Power35
21 may 2018
173546 f Chekhova Darya Goryachiy Klyuch 1984 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
31 mar 2018
173535 m Grishechko Vladislav Goryachiy Klyuch 1989 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
31 mar 2018
169945 m Kanatbekov Azamat Goryachiy Klyuch 1998 4 0 0 / 0 Power35
8 jan 2018
169944 m Shupikov Ilya Goryachiy Klyuch 1996 2 0 0 / 0 Power35
8 jan 2018
164354 m Demchenko Aleksey Goryachiy Klyuch 1999 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 nov 2017
164150 m Satsuta Evgeniy Goryachiy Klyuch 1987 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 oct 2017
158924 m Delaychuk Andrey Goryachiy Klyuch 1953 2 0 0 / 0 Power35
13 jul 2017
158911 f Karpunenko Irina Goryachiy Klyuch 1972 5 0 0 / 0 Power35
13 jul 2017
152322 m Terentyev Pavel Goryachiy Klyuch 1990 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
21 apr 2017
148395 m Ezhov Viktor Goryachiy Klyuch 1999 5 0 0 / 0 СПР
7 feb 2017
143464 f Moskalenko Ekaterina Goryachiy Klyuch 1999 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
9 nov 2016
124493 m Sheremet Grigoriy Goryachiy Klyuch 2001 6 0 0 / 0 Pete Kravtsov
9 jan 2016
122480 m Igoshin Sergey Goryachiy Klyuch 1986 8 0 0 / 0
18 dec 2015
122467 m Efimov Yuriy Goryachiy Klyuch 1969 5 0 0 / 0
18 dec 2015
113342 m Babichev Nikolay Goryachiy Klyuch 1985 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
21 jul 2015