Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Zaokskiy

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
222321 m Railyan Mikhail Zaokskiy 2003 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
16 jan
222320 m Lavrenov Klimentiy Zaokskiy 2003 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
16 jan
222295 m Petrov Igor Zaokskiy 2004 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
16 jan
222290 m Saulyak Mariyan Zaokskiy 2005 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
16 jan
108643 m Akulov Evgeniy Zaokskiy 2000 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 apr 2015
102345 m Brazhnikov Ivan Zaokskiy 1998 10 0 0 / 0 Pete Kravtsov
6 feb 2015
87211 m Fayzulaev Ruslan Zaokskiy 1997 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 apr 2014
87210 m Vakhnin Vladimir Zaokskiy 1997 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 apr 2014
87209 m Ishaev Oleg Zaokskiy 1998 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 apr 2014
87208 m Kozlov Andrey Zaokskiy 2001 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 apr 2014
72079 m Alekseev Aleksandr Zaokskiy 1985 2 0 0 / 0 kurgan
7 apr 2013
72078 m Vasyukov Nikolay Zaokskiy 1995 1 0 0 / 0 kurgan
7 apr 2013
72077 m Prutsakov Pavel Zaokskiy 1997 4 0 0 / 0 kurgan
7 apr 2013
72076 m Khodyrev Nikolay Zaokskiy 1997 1 0 0 / 0 kurgan
7 apr 2013
72075 m Tolkachev Andrey Zaokskiy 1997 3 0 0 / 0 kurgan
7 apr 2013
72074 m Ryabchikov Denis Zaokskiy 1999 11 0 0 / 0 kurgan
7 apr 2013
43051 m Eltsov Vladimir Zaokskiy 1940 1 0 0 / 0 kadet
4 sep 2010
29706 m Averyasov Aleksey Zaokskiy 1986 1 0 0 / 0
13 jul 2010
28678 m Grudev Aleksandr Zaokskiy 1978 2 0 0 / 0
13 jul 2010
20523 m Fedorin Vladimir Zaokskiy 1962 8 0 0 / 0
13 jul 2010