Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Iskitim

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
250588 m Naumov Maksim Iskitim 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 nov
242082 m Kaygorodov Danil Iskitim 2003 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
15 apr
242080 m Dultsev Maksim Iskitim 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
15 apr
238224 f Khalyavina Olga Iskitim 1975 0 0 0 / 0 Gorbunov
21 jan
238217 m Pavlov Mikhail Iskitim 1981 0 0 0 / 0 Gorbunov
21 jan
238195 f Khalyavina Olga Iskitim 1975 2 0 0 / 0 Gorbunov
21 jan
238188 m Pavlov Mikhail Iskitim 1981 1 0 0 / 0 Gorbunov
21 jan
237171 m Guzha Maksim Iskitim 2004 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2021
235278 m Mirzoev Elvin Iskitim 1999 2 0 0 / 0 Gorbunov
2 dec 2021
235157 m Mirzoev Elvin Iskitim 1999 0 0 0 / 0 Gorbunov
2 dec 2021
233771 m Mauer Georgiy Iskitim 2010 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 nov 2021
233769 f Mikhaleva Marina Iskitim 2004 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 nov 2021
233710 m Lisin Dmitriy Iskitim 2006 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 nov 2021
233708 m Sviridonov Kirill Iskitim 2006 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 nov 2021
233701 m Dedigurov Danil Iskitim 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 nov 2021
229033 f Stegasova Diana Iskitim 1995 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 jun 2021
222884 m Petrov Yaroslav Iskitim 2010 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 feb 2021
222869 m Vysotskiy Aleksey Iskitim 2005 4 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 feb 2021
222861 m Khlopov Artem Iskitim 2006 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 feb 2021
222859 m Egorov Dmitriy Iskitim 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 feb 2021