Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Klin

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
229432 m Goloviychuk Aleksey Klin 1993 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 jun
229431 f Prutskova Ekaterina Klin 1981 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 jun
229428 f Protsyuk Anna Klin 2002 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 jun
221900 f Savina Anastasiya Klin 1999 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
221898 m Shukurlaev Okhun Klin 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
217356 m Komissarov Vadim Klin 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
16 aug 2020
210749 m Kokorev Pavel Klin 1986 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 mar 2020
210748 m Kolesnikov Daniil Klin 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 mar 2020
210747 m Ergashov Maruf Klin 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 mar 2020
210746 m Ergashev Maruf Klin 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 mar 2020
210743 m Nechaev Yuriy Klin 1981 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 mar 2020
207797 m Samandari Sodik Klin 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 dec 2019
207788 m Antonov Andrey Klin 1990 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 dec 2019
207777 f Shimarova Luiza Klin 1984 5 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 dec 2019
202545 f Muzhichkova Natalya Klin 1990 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 sep 2019
197264 m Vinogradov Dmitriy Klin 2001 1 0 0 / 0 Power35
7 may 2019
197263 m Dzhunaydullaev Dzhakhonsher Klin 1994 2 0 0 / 0 Power35
7 may 2019
194282 m Shishaev Vadim Klin 1972 1 0 0 / 0 Power35
21 mar 2019
194281 m Sudarikov Filipp Klin 2003 5 0 0 / 0 Power35
21 mar 2019
194280 m Vdovushkin Dmitriy Klin 2003 5 0 0 / 0 Power35
21 mar 2019