Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Nadym

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
236917 m Novruzova Oskar Nadym 1993 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
23 dec 2021
236360 m Novruzova Oskar Nadym 1993 0 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 dec 2021
226454 m Marchenko Aleksey Nadym 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 may 2021
221173 m Novruzov Oskar Nadym 1993 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221163 m Nosko Kirill Nadym 1984 4 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221160 m Kharitonov Leonid Nadym 1993 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
221157 f Sklyarova Larisa Nadym 1999 5 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 dec 2020
218344 f Sergeeva Viktoriya Nadym 1982 10 0 0 / 0 KatyaSheveleva
8 oct 2020
202433 m Ippolitov Aleksandr Nadym 1989 6 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 sep 2019
198722 m Goltsov Aleksandr Nadym 1987 4 0 0 / 0 Power35
28 may 2019
198721 m Abalmasov Andrey Nadym 1967 1 0 0 / 0 Power35
28 may 2019
198720 m Mikheev Daniil Nadym 1982 1 0 0 / 0 Power35
28 may 2019
198686 f Abalmasova Oksana Nadym 1974 1 0 0 / 0 Power35
28 may 2019
198685 f Petrova Milada Nadym 1986 6 0 0 / 0 Power35
28 may 2019
196533 m Valkov Denis Nadym 1979 2 0 0 / 0 Power35
18 apr 2019
189305 m Turbar Artem Nadym 1981 3 0 0 / 0 Power35
15 nov 2018
188230 f Malysheva Evgeniya Nadym 1984 6 0 0 / 0 Power35
1 nov 2018
179141 m Shveyn Sergey Nadym 1987 2 0 0 / 0 Power35
18 may 2018
153113 m Kolomytsev Mikhail Nadym 1989 21 0 0 / 0 Power35
1 may 2017
153108 f Nikitina Alena Nadym 1982 1 0 0 / 0 Power35
1 may 2017