Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Novocherkassk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
226978 f Bogdanova Karina Novocherkassk 1990 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 may
226967 m Stremenkov Ilya Novocherkassk 2001 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 may
226950 m Belevtsov Andrey Novocherkassk 1993 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 may
226585 m Grek Aleksandr Novocherkassk 1984 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 may
226570 f Kozlova Anna Novocherkassk 1986 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 may
226569 f Larionova Khalide Novocherkassk 1989 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 may
226568 f Kapustina Elena Novocherkassk 1965 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 may
226557 m Ryabko Maksim Novocherkassk 2006 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 may
225804 m Lazarev Vitaliy Novocherkassk 1970 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 apr
223597 m Lazarev Vitaliy Novocherkassk 1973 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
7 mar
222952 m Bulgakov Nikolay Novocherkassk 1997 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 feb
222944 f Spichakova Darya Novocherkassk 1998 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 feb
221286 f Zhidkova Alla Novocherkassk 1991 5 0 0 / 0 KatyaSheveleva
10 dec 2020
218735 f Pakhuchaya Lyudmila Novocherkassk 1957 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 oct 2020
218730 m Tkachenko Evgeniy Novocherkassk 1986 5 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 oct 2020
218729 f Kozar Yuliya Novocherkassk 1989 5 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 oct 2020
217927 m Nesterov Sergey Novocherkassk 1966 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 oct 2020
217862 m Gonchar Vladimir Novocherkassk 1991 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
29 sep 2020
217857 m Simonyan Mikhail Novocherkassk 1993 10 0 0 / 0 Pete Kravtsov
29 sep 2020
217850 m Khvoschevskiy Igor Novocherkassk 1967 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
29 sep 2020