Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Norilsk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
242870 m Rachek Pyotr Norilsk 1996 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
12 may
239280 f Bondarenko Anna Norilsk 2007 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
5 mar
238216 f Velichko Elena Norilsk 1981 0 0 0 / 0 Gorbunov
21 jan
238187 f Velichko Elena Norilsk 1981 1 0 0 / 0 Gorbunov
21 jan
234035 f Panshina Tatyana Norilsk 1980 6 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 nov 2021
230657 m Boychenko Dmitriy Norilsk 1992 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 aug 2021
230656 m Shashenko Viktor Norilsk 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 aug 2021
230655 m Dronishinets Igor Norilsk 1978 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 aug 2021
230654 m Zherebnov Mikhail Norilsk 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 aug 2021
230653 m Koptyaev Petr Norilsk 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 aug 2021
230652 m Galimov Oleg Norilsk 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 aug 2021
230651 m Grecheshnyuk Vladislav Norilsk 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 aug 2021
230650 m Fukhletov Andrey Norilsk 1990 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 aug 2021
230649 m Inchura Andrey Norilsk 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 aug 2021
230648 m Belenov Denis Norilsk 1992 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 aug 2021
230647 m Kolesnikov Dmitriy Norilsk 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 aug 2021
230646 m Gurchenko Andrey Norilsk 1985 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 aug 2021
230645 m Marchukov Ivan Norilsk 1982 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 aug 2021
230644 m Kiselevich Aleksey Norilsk 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 aug 2021
230643 m Gurkov Dmitriy Norilsk 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
27 aug 2021