Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Koltsovo

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
246948 m Savelyev Aleksandr Koltsovo 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 jul
245475 m Ivanov Lev Koltsovo 2002 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 jun
245466 m Baev Egor Koltsovo 2004 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 jun
245456 m Lobanov Andrey Koltsovo 2005 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 jun
237867 m Gaponov Ilya Koltsovo 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
12 jan
237864 m Batalov Vasiliy Koltsovo 1983 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
12 jan
237856 m Zakharov Mikhail Koltsovo 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
12 jan
237846 f Sarmanaeva Tatyana Koltsovo 1986 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
12 jan
237844 f Gavrikova Anastasiya Koltsovo 2004 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
12 jan
237839 f Sviridenko Mariya Koltsovo 1986 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
12 jan
228242 m Dzyuba Denis Koltsovo 1976 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
6 jun 2021
228238 m Pindus Maksim Koltsovo 2002 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
6 jun 2021
228237 m Gavrilov Aleksandr Koltsovo 2002 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
6 jun 2021
228235 m Trushnin Andrey Koltsovo 2002 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
6 jun 2021
228233 m Ivlev Evgeniy Koltsovo 2002 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
6 jun 2021
228231 f Simonenko Darya Koltsovo 2000 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
6 jun 2021
228228 m Kornilov Kirill Koltsovo 2004 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
6 jun 2021
228227 m Kulikov Ivan Koltsovo 2003 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
6 jun 2021
228226 m Gogolev Ivan Koltsovo 2003 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
6 jun 2021
228225 m Grokhotov Matvey Koltsovo 2003 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
6 jun 2021