Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Naberezhnie Chelny

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
229904 m Ens Andrey Naberezhnie Chelny 1980 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
12 jul
229902 m Pachuk Dmitriy Naberezhnie Chelny 1991 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
12 jul
229901 m Salikhov Eldar Naberezhnie Chelny 1988 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
12 jul
229900 m Puzyrkov Nikita Naberezhnie Chelny 2005 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
12 jul
229897 m Kotelnikov Maksim Naberezhnie Chelny 1981 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
12 jul
229896 m Aipov Rustam Naberezhnie Chelny 1992 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
12 jul
229894 m Rodnov Kirill Naberezhnie Chelny 2003 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
12 jul
229893 f Sokolova Sofya Naberezhnie Chelny 2002 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
12 jul
229797 m Nesvetaev Matvey Naberezhnie Chelny 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 jul
229795 m Latyypov Amir Naberezhnie Chelny 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 jul
229423 m Khatmullin Albert Naberezhnie Chelny 2004 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 jun
229417 m Dusmatov Masrur Naberezhnie Chelny 2004 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 jun
229408 m Garipov Ildar Naberezhnie Chelny 2003 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 jun
229396 f Latypova Alina Naberezhnie Chelny 2000 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 jun
229394 m Lovtsov Yuriy Naberezhnie Chelny 1997 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 jun
229384 m Gabdzhila Leonid Naberezhnie Chelny 1968 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 jun
229383 m Kreshkov Aleksandr Naberezhnie Chelny 2003 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 jun
229380 m Mirkulov Timofey Naberezhnie Chelny 2001 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 jun
229379 m Kraevskiy Konstantin Naberezhnie Chelny 1979 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 jun
229378 m Fedorov Aleksandr Naberezhnie Chelny 1993 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
28 jun