Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Vyborg

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
245081 m Serov Evgeniy Vyborg 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 jun
243161 m Prisyazhnyuk Sergey Vyborg 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243160 m Vagapov Radion Vyborg 1991 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243159 m Vorobyev Sergey Vyborg 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243158 m Bogomolov Arseniy Vyborg 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243157 m Yurov Anatoliy Vyborg 2003 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243155 f Berezovskaya Elena Vyborg 1968 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243154 f Leontyeva Anna Vyborg 1996 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243153 f Perevertay Alina Vyborg 2002 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243152 f Dergunova Anastasiya Vyborg 1999 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243151 m Fedorov Sergey Vyborg 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243150 m Kolesnikov Aleksey Vyborg 1977 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243149 m Nikitin Pavel Vyborg 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243148 m Teterin Valentin Vyborg 1997 5 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243147 m Nuridzhanyan David Vyborg 2002 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243145 m Medvednikov Yuriy Vyborg 1991 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243144 m Martynenko Anton Vyborg 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243143 m Nguen Dmitriy Vyborg 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243142 m Okoneshnikov Vladimir Vyborg 2006 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may
243141 m Shapin Gleb Vyborg 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 may