Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Rodniki

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
228866 m Polshkov Semyon Rodniki 2005 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 jun
228865 m Shelomanov Maksim Rodniki 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 jun
228834 m Klenyushin Aleksey Rodniki 2004 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 jun
223881 f Odintsova Lyubov Rodniki 1960 4 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 mar
217708 m Ryabinin Mikhail Rodniki 1981 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 sep 2020
217193 m Burov Aleksandr Rodniki 1985 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 jul 2020
217187 m Mozhajtsev Nikolaj Rodniki 1985 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
31 jul 2020
27940 m Korotkov Andrey Rodniki 1976 3 0 0 / 0
13 jul 2010