Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Liski

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
226747 m Lisitsin Pavel Liski 1979 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 may 2021
222261 m Chirkov Vadim Liski 1991 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
16 jan 2021
218083 f Barabanovskaya Tatyana Liski 1985 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
2 oct 2020
195779 f Lyutikova Evgeniya Liski 2002 1 0 0 / 0 Power35
13 apr 2019
195774 m Nasonov Petr Liski 1987 2 0 0 / 0 Power35
13 apr 2019
195773 m Demyanenko Mikhail Liski 1987 4 0 0 / 0 Power35
13 apr 2019
195772 m Tishkin Vladislav Liski 2002 1 0 1 / 0 Power35
13 apr 2019
192525 f Kulinchenko Darya Liski 1982 10 0 2 / 0 Power35
21 feb 2019
190754 m Kuchinskiy Aleksey Liski 1989 2 0 0 / 0
14 dec 2018
176207 m Seliverstov Pavel Liski 1980 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
2 may 2018
176206 m Elin Aleksandr Liski 1997 5 0 0 / 0 Pete Kravtsov
2 may 2018
165116 m Nikitenko Maksim Liski 2003 1 0 0 / 0 Power35
7 nov 2017
150054 m Agapov Andrey Liski 2000 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 mar 2017
142875 m Mukaev Andrey Liski 1997 1 0 0 / 0 kuklewa_e
1 nov 2016
142786 f Filatyeva Irina Liski 1988 1 0 0 / 0 Powerlifter
31 oct 2016
136532 m Degtyarev Artem Liski 1996 1 0 0 / 0 Powerlifter
25 jun 2016
136531 m Shalamay Artem Liski 1998 1 0 0 / 0 Powerlifter
25 jun 2016
128296 m Rotanov Aleksandr Liski 1987 2 0 0 / 0 Powerlifter
19 mar 2016
128295 m Yumashev Vladimir Liski 1985 2 0 0 / 0 Powerlifter
19 mar 2016
128294 m Kutyr Aleksandr Liski 1997 1 0 0 / 0 Powerlifter
19 mar 2016