Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Podolsk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
227930 m Sharychev Roman Podolsk 2006 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jun
227928 m Udalov Nikita Podolsk 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jun
227924 m Timofeev Kirill Podolsk 1992 5 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jun
226506 m Sivtsov Anton Podolsk 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
15 may
226470 m Volkov Denis Podolsk 1992 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
15 may
226442 m Karpunin Konstantin Podolsk 2003 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 may
226410 m Alekseev Andrey Podolsk 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 may
226405 m Ponomarev Vadim Podolsk 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 may
226378 f Tyurina Irina Podolsk 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 may
224060 m Lukyanenkov Vadim Podolsk 1997 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
30 mar
223851 m Sambur Dmitriy Podolsk 1982 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 mar
223849 m Stetsenko Artyom Podolsk 1992 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
19 mar
223500 m Sagaydachnyy Timofey Podolsk 2006 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 mar
223492 f Korenevskaya Irina Podolsk 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 mar
223491 m Matevosyan Vigen Podolsk 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 mar
223490 m Sunkin Kirill Podolsk 2004 4 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 mar
223488 m Sagaydachnyy Timofey Podolsk 2006 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 mar
223473 m Burlov Ivan Podolsk 1970 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 mar
223470 m Obukhov Konstantin Podolsk 1978 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 mar
223458 m Kalashnikov Dmitriy Podolsk 1980 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 mar