Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Chernogolovka

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
238735 m Kletchenkov Artem Chernogolovka 1981 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 feb 2022
226514 m Verigin Boris Chernogolovka 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
15 may 2021
144499 m Arkhireev Aleksey Chernogolovka 1989 2 0 0 / 0 Powerlifter
26 nov 2016
135473 m Popesku Nikolay Chernogolovka 1985 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
11 jun 2016
71818 m Gordopolov Aleksandr Chernogolovka 1973 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
24 mar 2013
58888 m Denisov Kirill Chernogolovka 1977 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 mar 2012
36329 m Alekhin Sergey Chernogolovka 1989 6 0 0 / 0
13 jul 2010
36328 m Vasyukov Semen Chernogolovka 1986 3 0 0 / 0
13 jul 2010
36270 m Zaguskin Anatoliy Chernogolovka 1949 1 0 0 / 0
13 jul 2010
34595 m Yakovlev Aleksey Chernogolovka 1978 7 0 0 / 0
13 jul 2010
34594 m Shmyrin Vladimir Chernogolovka 1984 14 0 1 / 0
13 jul 2010
25191 m Knischuk Roman Chernogolovka 1975 15 0 2 / 0
13 jul 2010