Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Kamyshlov

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
250226 m Ryabkov Maksim Kamyshlov 2007 0 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct
250225 m Ilinykh Evgeniy Kamyshlov 2008 0 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct
250224 m Ilinykh Oksana Kamyshlov 2008 0 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct
250223 m Fadeeva Natalya Kamyshlov 2009 0 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct
250108 m Ryabkov Maksim Kamyshlov 2007 1 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct
250107 m Ilinykh Evgeniy Kamyshlov 2008 1 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct
250106 m Ilinykh Oksana Kamyshlov 2008 1 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct
250105 m Fadeeva Natalya Kamyshlov 2009 1 0 0 / 0 Gorbunov
19 oct
249311 m Naumov Sergey Kamyshlov 2003 1 0 0 / 0 Gorbunov
22 sep
249310 m Dudin Nikolay Kamyshlov 2003 1 0 0 / 0 Gorbunov
22 sep
245732 m Fyodorov Andrey Kamyshlov 1980 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
30 jun
235491 f Isakov Turpal-Ali Kamyshlov 1997 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
2 dec 2021
227163 m Ivanchenko Aleksandr Kamyshlov 1994 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 may 2021
227062 f Shubina Tamara Kamyshlov 2001 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 may 2021
209317 m Khomutov Nikolay Kamyshlov 2004 1 0 0 / 0 powerlifter8
3 feb 2020
183358 m Bondarenko Aleksandr Kamyshlov 1999 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
23 jul 2018
180859 m Novikov Maksim Kamyshlov 1983 4 0 0 / 0 Power35
8 jun 2018
170709 m Shalyagin Roman Kamyshlov 1987 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 feb 2018
167969 m Lomaev Danil Kamyshlov 2001 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
16 dec 2017
167968 m Denisov Sergey Kamyshlov 2003 6 0 0 / 0 Pete Kravtsov
16 dec 2017