Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Polevskoy

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
253215 f Mikhaylova Darya Polevskoy 1997 1 0 0 / 0 Gorbunov
20 jan
227052 f Popova Anastasiya Polevskoy 1984 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 may 2021
209188 m Strezhnev Sergey Polevskoy 1996 7 0 0 / 0 powerlifter8
3 feb 2020
209187 m Subbotin Anatoliy Polevskoy 1999 1 0 0 / 0 powerlifter8
3 feb 2020
159514 m Mingalev Nikita Polevskoy 1989 1 0 0 / 0 powerlifter8
27 jul 2017
157268 m Krylatkov Maksim Polevskoy 1999 8 0 0 / 0 Power35
27 jun 2017
101496 m Rizvanov Artur Polevskoy 1996 2 0 0 / 0 m0ksimko
14 jan 2015
101495 m Konovalov Yaroslav Polevskoy 1987 2 0 0 / 0 m0ksimko
14 jan 2015
101494 m Volik Andrey Polevskoy 1997 2 0 0 / 0 m0ksimko
14 jan 2015
101490 f Lychko Olga Polevskoy 1991 2 0 0 / 0 m0ksimko
14 jan 2015
35528 m Pankratyev Aleksey Polevskoy 1983 1 0 0 / 0
13 jul 2010
34913 m Fedulov Vadim Polevskoy 1978 1 0 0 / 0
13 jul 2010