Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Izhevsk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
253328 m Bezumov Aleksandr Izhevsk 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 feb
250266 m Ognev Igor Izhevsk 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct 2022
250265 m Belousov Ruslan Izhevsk 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct 2022
250261 m Shaykhattarov Ramil Izhevsk 1981 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct 2022
250260 m Nikitin Dmitriy Izhevsk 1985 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct 2022
250257 m Buldakov Daniil Izhevsk 2000 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct 2022
250256 m Korolyov Andrey Izhevsk 2008 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct 2022
250255 m Mosyagin Nikolay Izhevsk 2008 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct 2022
250254 f Lesnikova Darya Izhevsk 1997 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct 2022
250253 f Kalyagina Marina Izhevsk 1989 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct 2022
250251 m Veber Dmitriy Izhevsk 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct 2022
250250 m Shutov Aleksey Izhevsk 1985 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct 2022
245067 f Chirkova Elena Izhevsk 1991 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 jun 2022
239206 m Nemtinov Mikhail Izhevsk 2007 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
4 mar 2022
235941 m Stoyanov Ivanko Izhevsk 1982 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
11 dec 2021
235938 m Semenov Ilya Izhevsk 1992 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
11 dec 2021
232412 m Baklanov Kirill Izhevsk 1993 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
13 oct 2021
232410 m Nikonov Aleksey Izhevsk 1998 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
13 oct 2021
232407 m Andreev Andrey Izhevsk 1997 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
13 oct 2021
232406 m Minnikeev Ildar Izhevsk 2000 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
13 oct 2021