Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Krasnoyarsk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
220867 m Gorshkov Maksim Krasnoyarsk 1999 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
18 nov
220866 m Dyatlov Aleksandr Krasnoyarsk 1969 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
18 nov
220864 m Arbolishvili Shota Krasnoyarsk 1977 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
18 nov
220863 m Baykov Aleksey Krasnoyarsk 1953 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
18 nov
220862 m Bakharev Mikhail Krasnoyarsk 2003 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
18 nov
220860 f Proskurdina Lyubov Krasnoyarsk 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
18 nov
220856 m Piskunov Kirill Krasnoyarsk 2001 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
18 nov
220423 f Vovchek Olesya Krasnoyarsk 2001 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
10 nov
218661 m Abbasov Raman Krasnoyarsk 1993 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
16 oct
217151 m Gogin Denis Krasnoyarsk 1971 1 0 0 / 0 Marseille
29 jun
217147 m Konechnyh Evgenij Krasnoyarsk 1977 1 0 0 / 0 Marseille
29 jun
211834 m Schutskiy Aleksey Krasnoyarsk 1982 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211833 m Shvetsov Evgeniy Krasnoyarsk 1998 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211832 m Khilobok Aleksandr Krasnoyarsk 1988 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211831 m Tretyakov Mikhail Krasnoyarsk 1991 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211830 m Prokopchuk Mikhail Krasnoyarsk 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211829 m Lantushko Aleksandr Krasnoyarsk 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
211815 f Kovalenko Svetlana Krasnoyarsk 1978 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
209631 m Korshunov Roman Krasnoyarsk 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 feb
209630 f Kakaulina Viktoriya Krasnoyarsk 1998 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
24 feb