Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Stavropol

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
249213 m Panchenko Dmitriy Stavropol 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
249211 m Potapov Ilya Stavropol 2003 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
249201 m Kholodnyak Artem Stavropol 1996 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
249188 m Brazhnik Kirill Stavropol 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 sep
248329 f Rotach Irina Stavropol 1982 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
30 aug
247332 f Shuba Marina Stavropol 2003 1 0 0 / 0 Gorbunov
6 aug
244931 m Mylnikov Mikhail Stavropol 1983 1 0 0 / 0 IrinaRode
15 jun
244882 m Tikhomirov Aleksandr Stavropol 1991 1 0 0 / 0 IrinaRode
15 jun
244881 m Misirov Imran Stavropol 1987 1 0 0 / 0 IrinaRode
15 jun
244500 m Potapov Vladimir Stavropol 2000 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 jun
244495 m Mikhitaryan Grigoriy Stavropol 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 jun
244493 m Kostromin Pavel Stavropol 1994 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 jun
244492 f Pershina Mariya Stavropol 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 jun
240147 m Rzhakov Aleksandr Stavropol 1996 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 mar
240125 m Bondarenko Evgeniy Stavropol 1992 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 mar
239561 m Panov Artem Stavropol 2005 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
16 mar
239553 f Volkova Zhanna Stavropol 1990 4 0 0 / 0 KatyaSheveleva
16 mar
239101 m Terpak Stanislav Stavropol 1985 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 feb
235892 m Ischenko Igor Stavropol 1976 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
9 dec 2021
235886 f Mirzoyan Yuliya Stavropol 1978 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
9 dec 2021