Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Vologda

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
222623 m Gorbunov Nikolay Vologda 1996 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 jan
222619 m Goibov Mukhammaddavud Vologda 2000 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 jan
222560 m Piteryankin Vladislav Vologda 2003 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 jan
221938 f Tsesarskaya Sofya Vologda 2001 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
221937 f Klimova Kristina Vologda 2003 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
221936 f Shilova Ekaterina Vologda 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
221935 f Lebedeva Larisa Vologda 2003 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
221934 m Pigolchuk Roman Vologda 1984 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
221930 m Smelov Nikolay Vologda 1975 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
221929 m Nranyan Roman Vologda 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
221928 m Predtechenskiy Pavel Vologda 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
221926 m Tropman Anton Vologda 2001 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
221924 m Minkin Aleksandr Vologda 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
221922 f Kalinina Elena Vologda 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
221919 m Koscheeva Lyudmila Vologda 1991 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
221918 m Zykov Oleg Vologda 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
221917 m Fedotov Yuriy Vologda 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
221915 m Krasavin Egor Vologda 2003 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 dec 2020
217445 m Zavodskoy Kirill Vologda 1992 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
25 aug 2020
210811 m Sergeenkov Yuriy Vologda 1985 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
22 mar 2020