Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Voronezh

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
220888 m Antonov Vyacheslav Voronezh 1983 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 nov
220886 m Sazonov Vitaliy Voronezh 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 nov
220885 m Gorbik Vladimir Voronezh 1978 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 nov
220884 f Slaschilina Evgeniya Voronezh 1987 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 nov
220879 f Babina Lyubov Voronezh 1986 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 nov
220878 f Milekhina Alina Voronezh 1995 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
19 nov
219053 m Kozlov Roman Voronezh 1968 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct
219050 m Gutenko Aleksey Voronezh 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct
219046 m Lavrov Aleksandr Voronezh 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct
219042 f Plakhova Natalya Voronezh 1958 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct
219005 m Biliba Vladimir Voronezh 1962 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct
218975 m Kopytin Mikhail Voronezh 1980 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct
218973 m Isaev Tabriz Voronezh 1997 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct
218966 m Perunov Dmitriy Voronezh 1994 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct
218965 m Goncharov Sergey Voronezh 1990 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 oct
218840 m Gavrikov Nikita Voronezh 1997 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 oct
218839 m Shpilyov Aleksandr Voronezh 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 oct
218838 m Mandrovskiy Vadim Voronezh 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 oct
218837 m Klushin Aleksey Voronezh 1967 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 oct
218836 m Vostrikov Ilya Voronezh 1984 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
20 oct