Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Nizhniy Novgorod

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
249186 m Katalymov Nikolay Nizhniy Novgorod 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249185 m Chirkunov Maksim Nizhniy Novgorod 1982 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249184 m Ostrovskiy Aleksandr Nizhniy Novgorod 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249183 m Levin Sergey Nizhniy Novgorod 1968 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249182 m Gorokhov Aleksandr Nizhniy Novgorod 1977 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249181 m Korolik Dmitriy Nizhniy Novgorod 1996 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249179 m Pyrkov Maksim Nizhniy Novgorod 1999 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249177 m Shishkarev Sergey Nizhniy Novgorod 1998 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249176 m Odintsov Nikita Nizhniy Novgorod 2000 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249174 m Popov Evgeniy Nizhniy Novgorod 1980 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249172 m Kurtyshov Artem Nizhniy Novgorod 2000 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249170 m Veresh Roman Nizhniy Novgorod 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249163 m Dmitriev Anatoliy Nizhniy Novgorod 1976 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249162 m Belyy Georgiy Nizhniy Novgorod 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249158 m Bykov Ilya Nizhniy Novgorod 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249157 m Somov Denis Nizhniy Novgorod 1996 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249156 m Arbuzov Oleg Nizhniy Novgorod 1994 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249154 m Zakharov Maksim Nizhniy Novgorod 2000 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249153 m Lisichenko Yaroslav Nizhniy Novgorod 2000 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249150 m Labutov Aleksey Nizhniy Novgorod 1977 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep