Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Novosibirsk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
248275 m Gagarin Aleksey Novosibirsk 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
28 aug
247309 m Cherepanov Yaroslav Novosibirsk 2010 1 0 0 / 0 Gorbunov
6 aug
245862 m Zozulenko Daniil Novosibirsk 2001 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 jul
245746 m Krivoshapov Vadim Novosibirsk 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jul
245745 m Morozov Artem Novosibirsk 1998 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jul
245744 m Bogomolov Denis Novosibirsk 1982 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jul
245743 m Shestak Ivan Novosibirsk 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jul
245741 m Krasyuk Evgeniy Novosibirsk 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jul
245740 m Skulkin Valeriy Novosibirsk 1977 4 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jul
245739 m Ivanovich Aleksey Novosibirsk 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jul
245738 m Dzhabbarov Dilovar Novosibirsk 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jul
245736 m Bogomolov Ruslan Novosibirsk 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jul
245735 m Makarov Dmitriy Novosibirsk 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jul
245734 f Karabanova Elena Novosibirsk 1969 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jul
245733 f Lu Sya Novosibirsk 1975 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 jul
245578 m Nyago Yuriy Novosibirsk 1998 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 jun
245459 m Mordvinov Mikhail Novosibirsk 2006 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 jun
242630 m Starchenko Mikhail Novosibirsk 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242629 m Alkhovik Artyom Novosibirsk 1990 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may
242626 m Samkharadze Ivan Novosibirsk 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
3 may