Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Chelyabinsk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
238123 m Selenskikh Sergey Chelyabinsk 2009 7 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 jan
238122 m Pudinov Valeriy Chelyabinsk 1984 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 jan
238115 m Serebryakov Danil Chelyabinsk 2010 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 jan
238111 m Sharafutdinov Damil Chelyabinsk 1984 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 jan
238110 m Portnov Sergey Chelyabinsk 2006 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 jan
238108 m Mamutov Vitaliy Chelyabinsk 1993 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 jan
235368 m Zimin Dmitriy Chelyabinsk 1980 1 0 0 / 0 Gorbunov
2 dec 2021
235367 m Askarov Artur Chelyabinsk 1995 1 0 0 / 0 Gorbunov
2 dec 2021
235363 f Korkina Natalya Chelyabinsk 1977 1 0 0 / 0 Gorbunov
2 dec 2021
235262 f Luneva Darya Chelyabinsk 1988 1 0 0 / 0 Gorbunov
2 dec 2021
235257 m Zimin Dmitriy Chelyabinsk 1980 0 0 0 / 0 Gorbunov
2 dec 2021
235256 m Askarov Artur Chelyabinsk 1995 0 0 0 / 0 Gorbunov
2 dec 2021
235252 f Korkina Natalya Chelyabinsk 1977 0 0 0 / 0 Gorbunov
2 dec 2021
235189 m Gaymatov Dmitriy Chelyabinsk 2009 8 0 0 / 0 Gorbunov
2 dec 2021
235141 f Luneva Darya Chelyabinsk 1988 0 0 0 / 0 Gorbunov
2 dec 2021
235128 f Zhidkova Valeriya Chelyabinsk 2010 3 0 0 / 0 Gorbunov
2 dec 2021
230611 m Cheremisinov Aleksandr Chelyabinsk 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 aug 2021
230609 m Shperling Roman Chelyabinsk 1986 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 aug 2021
230607 m Abromovskikh Aleksandr Chelyabinsk 1990 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 aug 2021
230605 f Kislova Nataliya Chelyabinsk 1996 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 aug 2021