Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Chelyabinsk

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
230603 f Egorova Mariya Chelyabinsk 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 aug 2021
230602 m Gorbunko Lev Chelyabinsk 2004 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 aug 2021
230336 m Petrov Sergey Chelyabinsk 1954 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
7 aug 2021
230335 f Simakova Elena Chelyabinsk 1978 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
7 aug 2021
230333 m Romanov Roman Chelyabinsk 2010 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
7 aug 2021
230332 f Kosenko Marina Chelyabinsk 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
7 aug 2021
230331 f Blinnikova Elena Chelyabinsk 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
7 aug 2021
230330 m Cvetlakov Aleksandr Chelyabinsk 1969 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
7 aug 2021
230325 f Volkova Lidiya Chelyabinsk 1994 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
7 aug 2021
230323 m Yakunin Pavel Chelyabinsk 1974 1 0 1 / 0 KatyaSheveleva
7 aug 2021
230321 m Paderin Igor Chelyabinsk 1989 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
7 aug 2021
230319 m Sinelnikov Sergey Chelyabinsk 2010 4 0 0 / 0 KatyaSheveleva
7 aug 2021
229915 m Zherdiy Ivan Chelyabinsk 1956 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
15 jul 2021
229181 m Lyaschenko Konstantin Chelyabinsk 1987 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
25 jun 2021
229177 f Kiryakova Marina Chelyabinsk 1980 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
25 jun 2021
229175 m Bokarev Roman Chelyabinsk 2009 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
25 jun 2021
229174 m Subbotin Egor Chelyabinsk 2008 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
25 jun 2021
229173 m Babin Igor Chelyabinsk 2009 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
25 jun 2021
229172 m Kulygin Artem Chelyabinsk 2010 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
25 jun 2021
228699 m Zolotaryov Sergey Chelyabinsk 2002 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
21 jun 2021