Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Moskva

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
250817 f Kulik Irina Moskva 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 nov 2022
250812 m Lavrentyev Ilya Moskva 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
23 nov 2022
250551 m Kuznetsov Ivan Moskva 1985 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 nov 2022
250547 f Mukhametshina Naylya Moskva 1988 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
14 nov 2022
249721 m Zolin Stepan Moskva 2004 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 oct 2022
249702 f Scheglova Tamara Moskva 1984 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
5 oct 2022
221903 m Fomin Pavel Moskva 1979 24 0 10 / 5 KatyaSheveleva
29 dec 2020