Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Yayva

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
249114 m Syrygin Vladislav Yayva 1990 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249112 m Granovskiy Mikhail Yayva 1970 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249111 m Vinogradov Aleksey Yayva 1973 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249110 m Gimiev Vitaliy Yayva 1991 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249109 m Alekseev Roman Yayva 2001 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249107 m Kislyy Ilya Yayva 1992 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
249106 m Malleus Aleksey Yayva 1999 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
21 sep
229239 m Borisov Ivan Yayva 1986 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
25 jun 2021
229235 m Muller Yuriy Yayva 1998 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
25 jun 2021
201427 m Kazimirov Igor Yayva 1968 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 jul 2019
201426 m Galeta Timofey Yayva 1986 3 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 jul 2019
201425 m Shergin Pavel Yayva 1990 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 jul 2019
201424 m Myazin Aleksandr Yayva 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 jul 2019
201423 m Rodchenko Gleb Yayva 2002 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
9 jul 2019
159543 m Chalpanov Ivan Yayva 2002 2 0 0 / 0 powerlifter8
28 jul 2017
143147 m Molokov Dmitriy Yayva 1985 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 nov 2016
143146 m Shaykhutdinov Aleksandr Yayva 1986 12 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 nov 2016
138183 m Adzhikildeev Vitaliy Yayva 1988 35 0 0 / 0 Powerlifter
23 aug 2016
138182 m Akif Gereykhanov Yayva 1994 1 0 0 / 0 Powerlifter
23 aug 2016
128621 m Malyshev Ivan Yayva 1982 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 mar 2016