Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Yaroslavl

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
254400 m Shmarlin Dmitriy Yaroslavl 1964 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
17 mar
254189 f Khamyadieva Anna Yaroslavl 1998 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
14 mar
253889 m Shpileyko Georgiy Yaroslavl 2007 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
6 mar
250338 m Motovilov Mikhail Yaroslavl 1991 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 nov 2022
250335 m Skornyakov Ivan Yaroslavl 1990 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 nov 2022
250332 f Chekalova Aleksandra Yaroslavl 1997 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 nov 2022
250330 f Alekseeva Aleksandra Yaroslavl 2000 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 nov 2022
250322 m Volkov Ilya Yaroslavl 1990 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 nov 2022
250320 m Yaichkov Ilya Yaroslavl 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 nov 2022
246137 m Pautov Roman Yaroslavl 1987 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 jul 2022
245525 m Ignatusha Anton Yaroslavl 1995 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 jun 2022
245510 f Sviridenko Alina Yaroslavl 1999 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
29 jun 2022
245416 m Malov Evgeniy Yaroslavl 1987 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 jun 2022
245415 f Tashbulatova Elizaveta Yaroslavl 2002 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
26 jun 2022
245133 f Vaychyulite Anna Yaroslavl 1999 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
21 jun 2022
245119 m Zlobin Kirill Yaroslavl 2004 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
21 jun 2022
242521 m Popov Mikhail Yaroslavl 1991 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may 2022
242519 m Volkov Aleksey Yaroslavl 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may 2022
242518 m Volkov Aleksandr Yaroslavl 1993 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may 2022
242516 f Ignatyeva Tatyana Yaroslavl 1983 1 0 0 / 0 KatyaSheveleva
1 may 2022