Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Zaporizhia Oblast

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
223054 m Lysenko Anton Melitopol 1979 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 feb
223052 m Nosik Igor Zaporozhye 1962 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 feb
223051 m Zub Denis Zaporizhia Oblast 2005 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 feb
223050 m Bashmakov Dmitriy Zaporizhia Oblast 2006 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 feb
223049 m Peresada Nikita Zaporizhia Oblast 2005 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 feb
223048 m Lyakhovets Danil Zaporizhia Oblast 2003 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 feb
223047 m Orlov Evgeniy Zaporizhia Oblast 2004 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 feb
223046 m Grebnev Viktor Zaporizhia Oblast 2006 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 feb
223045 m Grafskiy Vladimir Zaporizhia Oblast 2002 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 feb
223044 m Korolyuk Igor Zaporizhia Oblast 2004 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 feb
223043 m Meshkov Aleksey Zaporizhia Oblast 2003 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 feb
223042 m Batman Gleb Zaporizhia Oblast 2007 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 feb
223040 m Drebot Ilya Vasilyevka 2005 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 feb
223038 m Makarov Andrey Energodar 1981 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 feb
223036 f Shutko Anna Zaporozhye 2000 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 feb
221816 m Kholod Oleg Energodar 1992 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 dec 2020
221815 m Belitskiy Maksim Melitopol 2001 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
25 dec 2020
220111 m Klimovich Oleksandr Polohy 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
5 nov 2020
220110 m Khramov Anatoliy Melitopol 1987 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
5 nov 2020
220106 m Marsavin Vitaliy Dneprorudnoe 1962 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
5 nov 2020