Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Khmelnytskyi Oblast

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
228056 m Chernyak Artem Khmelnitskiy 2001 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
4 jun
226062 m Petruk Andrey Polonne 1975 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 apr
226057 f Antonyuk Anastasiya Kamenets-Podolskiy 2002 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
29 apr
224322 m Kozlovskiy Sergiy Neteshin 1987 1 0 0 / 0 Коцага Вадим
5 apr
221850 m Blazhko Nazar Khmelnitskiy 1995 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221843 m Yarovoy Oleg Khmelnitskiy 1972 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221832 m Bukreev Maksim Khmelnitskiy 1984 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
220447 m Bogdan Vitaliy Khmelnitskiy 1995 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 nov 2020
220077 f Bukkina Katerina Khmelnitskiy 2003 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 nov 2020
220058 f Yurkovska Katerina Khmelnitskiy 1998 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
3 nov 2020
219906 m Marchuk Vladislav Volochisk 2004 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219897 m Derenovskiy Andriy Khmelnitskiy 1996 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219883 m Kaminskiy Illya Khmelnitskiy 1999 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219846 f Abolina Yana Khmelnitskiy 1996 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219777 m Stolyar Volodimir Khmelnitskiy 1970 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
1 nov 2020
219740 f Kukhar Kristina Kamenets-Podolskiy 1996 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
31 oct 2020
219739 f Basista Nataliya Khmelnitskiy 1997 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
31 oct 2020
219717 m Timoftey Igor Volochisk 1986 3 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 oct 2020
219714 f Vasilevska Katerina Khmelnitskiy 1983 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
30 oct 2020
218680 m Oliynyk Sergiy Neteshin 1987 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
17 oct 2020