Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Chernigiv Oblast

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
224494 f Oliynik Svetlana Nezhin 1966 1 0 0 / 0 Коцага Вадим
9 apr
224317 m Sizonenko Oleksandr Chernigov 1997 1 0 0 / 0 Коцага Вадим
5 apr
224298 m Simentov  Sergiy Chernigov 1977 1 0 0 / 0 Коцага Вадим
5 apr
224295 m Simentov  Sergiy Chernigov 1977 1 0 0 / 0 Коцага Вадим
5 apr
223731 f Bukus Viktoriya Chernigov 1996 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 mar
222823 m Klyuchov Yaroslav Chernigov 1988 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
14 feb
221840 m Kotov Nikita Mena 1998 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
27 dec 2020
221332 m Yarosh Antoniy Bobrovytsia 2000 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
10 dec 2020
221317 m Karpov Illya Chernigov 1990 3 0 1 / 1 Pete Kravtsov
10 dec 2020
221315 m Istanis Marvek Chernigov 1991 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
10 dec 2020
221314 m Shtefan Oleksandr Chernigov 1998 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
10 dec 2020
221313 m Shumar Pavlo Chernigov 2000 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
10 dec 2020
220453 m Obukh Ivan Kozelets 2001 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
13 nov 2020
220265 f Mursieva Nataliya Chernigov 1986 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
7 nov 2020
220000 f Yatsevich Kseniya Chernigov 1990 2 0 0 / 0 Коцага Вадим
3 nov 2020
219790 m Pidlisniy Denis Chernigov 1992 5 0 0 / 0 Коцага Вадим
1 nov 2020
218691 m Rekaev Vladislav Nezhin 1993 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
17 oct 2020
218525 m Yaremenko Mikola Chernigov 1998 4 0 0 / 0 Pete Kravtsov
14 oct 2020
218183 f Chmikhun Tatyana Chernigov 1968 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 oct 2020
218166 m Samoylenko Vladislav Chernigov 2000 2 0 0 / 0 KatyaSheveleva
4 oct 2020