Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Kharkov

ID Gender Athlete Location Birth year Meets Records Media Added by
220341 m Zamozhskiy Vadim Kharkov 1971 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220340 m Yanchuk Nikolay Kharkov 1984 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220339 m Sokolov Eduard Kharkov 1971 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220338 m Slepukhin Artem Kharkov 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220337 m Smaga Denis Kharkov 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220336 m Kurganskiy Ivan Kharkov 1998 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220335 m Sidora Aleksandr Kharkov 1997 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220333 m Beketov Nikita Kharkov 1997 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220332 m Fletcher Dmitriy Kharkov 1998 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220331 m Tronko Taras Kharkov 2000 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220329 m Seitkhalilov Zavur Kharkov 1998 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220327 m Shakhov Evgeniy Kharkov 2003 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220326 m Klechkovskiy Vyacheslav Kharkov 1994 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220325 m Karnaukh Roman Kharkov 1970 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220324 m Simonenko Anton Kharkov 2000 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220323 m Novikov Danil Kharkov 1999 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220321 m Slautin Oleg Kharkov 2003 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220320 m Babichenko Stanislav Kharkov 1993 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220317 f Kondratyeva Polina Kharkov 1987 1 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov
220316 f Akhremenko Ekaterina Kharkov 2002 2 0 0 / 0 Pete Kravtsov
8 nov