Mobile version
m.en.allpowerlifting.com
Women
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points Team Trainer
Category 60 kg
1
Sidorenko Elena O 1995 Zverevo Lift Up 59.90 52.5
57.5
57.5
57.5
49.54 Джочаев А.
Men
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points Team Trainer
Category 67.5 kg
1
Garkusha Artem T2 2000 Cherkasy 66.50 75.0
82.5
82.5
75.0
62.35
1
Kartashov Vadim O 1995 Shakhty ВДВ Шахты 66.10 105.0
107.5
110.0
110.0
81.37 12
Category 75 kg
1
Ivaschenko Vladimir M5 1961 Shakhty ВДВ Шахты 73.00 20.0
20.0
22.34 12 Хорошаев Г.
Category 82.5 kg
1
Martynenko Ivan O 1988 Novoshakhtinsk Muzychenko_Team 81.30 150.0
160.0
165.0
160.0
100.11 12 Першиков Р.
2
Tarasenko Yuriy O 1984 Rostov-na-Donu 81.10 140.0
147.5
147.5
140.0
87.75
Category 90 kg
1
Prischepa Yuriy O 1985 Gulkevichi Sport Life 88.40 140.0
147.5
150.0
147.5
87.29 12 Приходько А.
2
Malov Ilya O 1992 Rostov-na-Donu 90.00 145.0
145.0
145.0
145.0
84.88
3
Shelomentsev Sergey O 1992 Rostov-na-Donu 90.00 135.0
137.5
137.5
80.49
1
Nevenchenko Evgeniy M2 1974 Shakhty ВДВ Шахты 88.50 130.0
135.0
140.0
135.0
87.18 12 Хорошаев Г.
Category 100 kg
1
Ikoev Zaur J 1998 Vladikavkaz Аланские Барсы 95.50 120.0
130.0
137.5
137.5
77.87 12
1
Stepanyuk Aleksey O 1982 Krasnodar Зона Силы 99.30 180.0
190.0
200.0
200.0
111.15 12
2
Mikhaylov Nikolay O 1993 Rostov-na-Donu НАП-Ростов 99.30 140.0
145.0
150.0
150.0
83.37 5 Осипов К.П.
1
Nekrasov Sergey M3 1968 Shakhty ВДВ Шахты 92.50 150.0
155.0
160.0
155.0
110.64 12 Хорошаев Г.
1
Zhbanov Andrey M4 1966 Pavlovskaya ВДВ Шахты 99.40 137.5
142.5
147.5
142.5
109.24 12
Category 110 kg
1
Dzhochaev Alimsoltan O 1991 Novoshakhtinsk Lift Up 106.50 170.0
180.0
190.0
180.0
97.43
2
Khramov Maksim O 1991 Rostov-na-Donu Star Gym Team 105.80 160.0
165.0
170.0
170.0
92.21 5
3
Volokhov Mikhail O 1985 Rostov-na-Donu НАП-Ростов 109.90 155.0
165.0
170.0
170.0
91.22 3
Category 125 kg
1
Khoroshaev Gennadiy M4 1963 Shakhty ВДВ Шахты 121.40 150.0
160.0
160.0
150.0
121.01 12
Category 140 kg
1
Damirov Yaroslav M3 1969 Pavlovskaya ВДВ Шахты 130.50 140.0
150.0
157.5
150.0
95.59 12
Absolute
Women
Name Result Weight Points
1
Sidorenko Elena 57.5 59.90 49.54
Absolute
Men
Name Result Weight Points
Teen 2
1
Garkusha Artem 75.0 66.50 62.35
Junior
1
Ikoev Zaur 137.5 95.50 77.87
Open
1
Stepanyuk Aleksey 200.0 99.30 111.15
2
Martynenko Ivan 160.0 81.30 100.11
3
Dzhochaev Alimsoltan 180.0 106.50 97.43
4
Khramov Maksim 170.0 105.80 92.21
5
Volokhov Mikhail 170.0 109.90 91.22
6
Tarasenko Yuriy 140.0 81.10 87.75
7
Prischepa Yuriy 147.5 88.40 87.29
8
Malov Ilya 145.0 90.00 84.88
9
Mikhaylov Nikolay 150.0 99.30 83.37
10
Kartashov Vadim 110.0 66.10 81.37
Masters 2
1
Nevenchenko Evgeniy 135.0 88.50 87.18
Masters 4
1
Nekrasov Sergey 155.0 92.50 110.64
2
Damirov Yaroslav 150.0 130.50 95.59
Masters 3
1
Khoroshaev Gennadiy 150.0 121.40 121.01
2
Zhbanov Andrey 142.5 99.40 109.24
Masters 5
1
Ivaschenko Vladimir 20.0 73.00 22.34
Team
Team Result Points
1
ВДВ Шахты 12 + 12 + 12 + 12 + 12 60
2
Muzychenko_Team 12 12
Sport Life 12 12
Аланские Барсы 12 12
Зона Силы 12 12
3
НАП-Ростов 5 + 3 8
4
Star Gym Team 5 5