Search competitions

Cup of Eurasia

 PlLifterBYNatBody wtBP1BP2BP3BPW
Men
Category 80 kg
1Sigov Sergey198175.0011512012512589.07
Category 100 kg
1Aleksa Mikhail198599.30200210212.5212.5129.69
2Kalugin Igor198395.80180187.5187.5116.19
3Lyashenko Aleksandr197795.10150157.5157.597.92
4Sayfutdinov Andrey198795.4014015015093.13
Category 110 kg
1Sustavov Yuriy1974104.00180190190113.92
2Zaytsev Oleg1976109.90175180185185108.90
3Kuryanov Maksim1979110.00165170172.5172.5101.52

Best lifters

Men
1 Aleksa Mikhail 129.69 212.5 @ 99.30
2 Kalugin Igor 116.19 187.5 @ 95.80
3 Sustavov Yuriy 113.92 190 @ 104.00
4 Zaytsev Oleg 108.90 185 @ 109.90
5 Kuryanov Maksim 101.52 172.5 @ 110.00
6 Lyashenko Aleksandr 97.92 157.5 @ 95.10
7 Sayfutdinov Andrey 93.13 150 @ 95.40
8 Sigov Sergey 89.07 125 @ 75.00