Search competitions

Murmanskaya Oblast DL Championship

 PlLifterBYFromBody wtDL1DL2DL3DLWTeam
Category UNL
1Vitovskiy Mikhail1986Murmansk87.40265285300300194.48194
2Kravchenko Nikolay1985Severomorsk84.90250260262.5
262.5172.93172
3Ilyin Aleksandr1964Apatity100.70260272.5280280169.93169
4Perezhogin Aleksandr1978Murmansk84.90227.5242.5252.5252.5166.34166
5Kiprukhin Sergey1986Murmansk99.10230240250250152.70152
6Ershov Yuriy1972Kandalaksha90.70220235245235149.44149
7Kiryanov Ruslan1972Apatity107.90230240250250148.02148
8Udaltsov Ilya1987Apatity109.40210220230230135.58135
9Skrynchuk Ivan1981Apatity132.00200225245225126.92126
10Nazarov Andrey1988Apatity84.70170180185180118.74118

Best lifters

1 Vitovskiy Mikhail 194.48 300 @ 87.40
2 Kravchenko Nikolay 172.93 262.5 @ 84.90
3 Ilyin Aleksandr 169.93 280 @ 100.70
4 Perezhogin Aleksandr 166.34 252.5 @ 84.90
5 Kiprukhin Sergey 152.70 250 @ 99.10
6 Ershov Yuriy 149.44 235 @ 90.70
7 Kiryanov Ruslan 148.02 250 @ 107.90
8 Udaltsov Ilya 135.58 230 @ 109.40
9 Skrynchuk Ivan 126.92 225 @ 132.00
10 Nazarov Andrey 118.74 180 @ 84.70