All-Ukrainian Tournament

Federation
WPC-WPO Ukraine (WPC-UKR)
Location
Kyiv
Date
30 nov 2019
Number of participants
81
ID
61517
Views
194
Added by
Коцага Вадим 5 dec 2019
Women
Name Age YOB Location Weight S1 S2 S3 S B1 B2 B3 B D1 D2 D3 D Total Points
Category 52 kg
1
Kvyatkovskaya Olga O 1993 Kyiv 50.60 80.0
90.0
95.0
90.0
90.0
52.5
57.5
57.5
52.5
52.5
80.0
90.0
95.0
95.0
95.0
237.5
268.78
Category 60 kg
1
Moroz Svetlana M1 1979 Kyiv 59.30 90.0
90.0
100.0
100.0
100.0
45.0
50.0
52.5
50.0
50.0
90.0
100.0
110.0
110.0
110.0
260.0
259.22
Category 67.5 kg
1
Dzherelyuk Tatyana O 1983 Kyiv 62.70 92.5
102.5
110.0
102.5
102.5
55.0
60.0
62.5
60.0
60.0
127.5
137.5
142.5
142.5
142.5
305.0
290.82
Men
Name Age YOB Location Weight S1 S2 S3 S B1 B2 B3 B D1 D2 D3 D Total Points
Category 75 kg
1
Dzhafarinamin Ruzbekh O 1986 Zhytomir 74.20 170.0
185.0
200.0
200.0
200.0
120.0
130.0
140.0
140.0
140.0
200.0
210.0
220.0
220.0
220.0
560.0
388.64
Category 90 kg
1
Gorishnyy Roman T3 1999 Ternopil' 88.70 210.0
220.0
230.0
230.0
230.0
135.0
142.5
147.5
142.5
142.5
245.0
260.0
267.5
267.5
267.5
640.0
394.82
1
Terteryan Sergey J 1996 Kyiv 89.60 170.0
170.0
190.0
190.0
190.0
110.0
115.0
115.0
110.0
110.0
200.0
210.0
220.0
220.0
220.0
520.0
318.92
2
Nedlinskiy Yaroslav J 1998 Kyiv 87.00 180.0
190.0
190.0
180.0
180.0
100.0
105.0
110.0
110.0
110.0
180.0
185.0
180.0
180.0
470.0
293.19
1
Lisitsa Aleksandr O 1986 Chernigov 88.80 215.0
225.0
235.0
235.0
235.0
122.5
130.0
135.0
135.0
135.0
225.0
245.0
255.0
245.0
245.0
615.0
379.15
2
Maslyanyk Oleksandr O 1983 Smela 89.80 215.0
225.0
225.0
225.0
225.0
140.0
145.0
145.0
140.0
140.0
215.0
225.0
235.0
235.0
235.0
600.0
367.56
3
Orobey Oleg O 1994 Minsk 86.90 150.0
160.0
160.0
160.0
122.5
127.5
135.0
127.5
127.5
200.0
210.0
222.5
210.0
210.0
497.5
310.54
4
Kadura Evgeniy O 1995 Kyiv 87.40 160.0
170.0
175.0
175.0
175.0
120.0
125.0
130.0
125.0
125.0
190.0
200.0
190.0
190.0
490.0
304.88
1
Poshtarenko Viktor M2 1970 Tarascha 89.10 200.0
210.0
215.0
215.0
215.0
130.0
137.5
142.5
137.5
137.5
210.0
220.0
227.5
227.5
227.5
580.0
397.20
Category 100 kg
1
Kovalchuk Igor O 1991 Kyiv 98.40 185.0
195.0
205.0
195.0
195.0
135.0
142.5
147.5
147.5
147.5
200.0
210.0
222.5
222.5
222.5
565.0
330.69
2
Lutsenko Igor O 1987 Kyiv 93.80 170.0
185.0
195.0
185.0
185.0
110.0
115.0
115.0
110.0
110.0
220.0
235.0
250.0
235.0
235.0
530.0
317.31
Category 110 kg
1
Rachitskiy Roman J 1995 Ternopil' 104.50 210.0
210.0
210.0
210.0
210.0
155.0
162.5
162.5
162.5
162.5
240.0
255.0
265.0
265.0
265.0
637.5
364.40
Absolute
Women
Name Result Weight Points
Open
1
Dzherelyuk Tatyana 305.0 62.70 290.82
2
Kvyatkovskaya Olga 237.5 50.60 268.78
Masters 1
1
Moroz Svetlana 260.0 59.30 259.22
Absolute
Men
Name Result Weight Points
Teen 3
1
Gorishnyy Roman 640.0 88.70 394.82
Junior
1
Rachitskiy Roman 637.5 104.50 364.40
2
Terteryan Sergey 520.0 89.60 318.92
3
Nedlinskiy Yaroslav 470.0 87.00 293.19
Open
1
Dzhafarinamin Ruzbekh 560.0 74.20 388.64
2
Lisitsa Aleksandr 615.0 88.80 379.15
3
Maslyanyk Oleksandr 600.0 89.80 367.56
4
Kovalchuk Igor 565.0 98.40 330.69
5
Lutsenko Igor 530.0 93.80 317.31
6
Orobey Oleg 497.5 86.90 310.54
7
Kadura Evgeniy 490.0 87.40 304.88
Masters 2
1
Poshtarenko Viktor 580.0 89.10 397.20