Search competitions

Open Tournament on bench press in the framework of the festival "Succession of the Unconquered"

 PlLifterBYFromBody wtBP1BP2BP3BP
Women
Category UNL
9Paevska Yuliya1968Kyiv72.4020253030
Men
Category UNL
1Oleksenko Evgen1989Zaporozhye135.40180190200190
2Gavrilenko Oleksandr1988Chernigov96.10150160160
3Tabanets Oleksandr1901Kyiv85.00110125130130
4Oksentyuk V'yacheslav1989Lutsk68.10100110115115
5Neminskiy Igor1901Kyiv106.70115130137.5137.5
6Gavuka Pavlo1973Kyiv101.20110120130120
7Gavrilets Sergiy1901Kyiv97.30100110115115
8Andreychuk Petro1991Nadvirna93.4050505050