Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Open masterful tournament "Izhevsk Steel"

Federation
Russian Union Of Powerlifters (ROP)
From queues
Location
Izhevsk
Date
21 oct 2018
Division
raw
Number of participants
67
ID
49326
Views
2060
Added by
Power35 26 oct 2018
Women
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points
Category 67.5 kg
1
Nazarova Yuliana O 1993 Glazov 60.30 55.0
60.0
62.5
60.0
66.64
Men
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points
Category 60 kg
-
Shirobokov Andrey T 2002 Izhevsk 58.40 75.0
75.0
75.0
Category 67.5 kg
1
Zinnatullin Rustam O 1987 Naberezhnie Chelny 65.50 130.0
135.0
140.0
135.0
106.67
2
Shutov Konstantin O 1994 Izhevsk 64.70 100.0
107.5
110.0
107.5
85.82
Category 82.5 kg
1
Koleznev Artem J 1996 Naberezhnie Chelny 82.40 140.0
145.0
145.0
140.0
144.06
1
Koleznev Artem O 1996 Naberezhnie Chelny 82.40 140.0
145.0
145.0
140.0
93.86
2
Gordon Dmitriy O 1993 Izhevsk 81.30 125.0
130.0
135.0
135.0
91.24
-
Dunkel Aleksandr O 1988 Izhevsk 79.40 145.0
145.0
145.0
1
Gimazutdinov Alfinad M2 1973 Izhevsk 79.90 110.0
120.0
125.0
120.0
81.99
-
Zvorygin Sergey M2 1969 Izhevsk 80.80 135.0
135.0
135.0
1
Sedykh Sergey M5 1958 Izhevsk 81.30 127.5
137.5
137.5
137.5
92.93
Category 90 kg
1
Khudyakov Aleksandr O 1977 Perm 87.50 185.0
195.0
200.0
195.0
126.34
2
Osokin Grigoriy O 1991 Glazov 88.30 150.0
160.0
167.5
167.5
107.99
3
Vostroknutov Artem O 1985 Izhevsk 87.30 125.0
132.5
132.5
125.0
81.08
-
Khayrutdinov Ayrat O 1981 Naberezhnie Chelny 87.60 150.0
150.0
150.0
1
Khudyakov Aleksandr M1 1977 Perm 87.50 185.0
195.0
200.0
195.0
126.34
1
Fureev Sergey M2 1973 Izhevsk 86.70 120.0
125.0
132.5
120.0
78.13
Category 100 kg
1
Michurin Anton O 1984 Perm 98.80 160.0
170.0
180.0
170.0
103.97
2
Simanov Aleksey O 1981 Perm 97.00 150.0
160.0
170.0
160.0
98.61
3
Vedernikov Artem O 1983 Perm 92.90 135.0
140.0
145.0
145.0
91.13
4
Nikitin Evgeniy O 1982 Perm 98.90 130.0
140.0
145.0
145.0
88.64
DQ
Votintsev Ilya M1 1977 Kirov 99.70 155.0
162.5
162.5
148.85
Category 125 kg
1
Pryanichnikov Dmitriy O 1981 Naberezhnie Chelny 115.20 170.0
177.5
177.5
103.09
Absolute
Women
Name Result Weight Points
1
Nazarova Yuliana 60.0 60.30 66.64
Absolute
Men
Name Result Weight Points
Junior
1
Koleznev Artem 140.0 82.40 144.06
Open
1
Khudyakov Aleksandr 195.0 87.50 126.34
2
Osokin Grigoriy 167.5 88.30 107.99
3
Zinnatullin Rustam 135.0 65.50 106.67
4
Michurin Anton 170.0 98.80 103.97
5
Pryanichnikov Dmitriy 177.5 115.20 103.09
6
Simanov Aleksey 160.0 97.00 98.61
7
Koleznev Artem 140.0 82.40 93.86
8
Gordon Dmitriy 135.0 81.30 91.24
9
Vedernikov Artem 145.0 92.90 91.13
10
Nikitin Evgeniy 145.0 98.90 88.64
Masters 1
1
Khudyakov Aleksandr 195.0 87.50 126.34
Masters 2
1
Gimazutdinov Alfinad 120.0 79.90 81.99
2
Fureev Sergey 120.0 86.70 78.13
Masters 5
1
Sedykh Sergey 137.5 81.30 92.93