Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

WPC Saratov Oblast Championsips

Federation
WPC Russia (WPC-RUS)
From queues
Location
Balashov
Date
26 feb 2018
Division
raw
Number of participants
71
ID
44399
Views
1774
Added by
Pete Kravtsov 4 apr 2018
Women
Name Age YOB Location Weight S1 S2 S3 S B1 B2 B3 B D1 D2 D3 D Total Points
Category 52 kg
1
Komissarova Elena T3 2000 Balashov 52.00 80.0
85.0
90.0
90.0
90.0
35.0
40.0
40.0
35.0
35.0
80.0
85.0
90.0
90.0
90.0
215.0
238.13
2
Novikova Tatyana T3 1999 Balashov 49.00 60.0
65.0
70.0
65.0
65.0
35.0
40.0
40.0
35.0
35.0
75.0
85.0
90.0
85.0
85.0
185.0
214.67
Category 56 kg
1
Orlova Viktoriya T1 2003 Saratov 54.00 60.0
65.0
70.0
70.0
70.0
40.0
42.5
45.0
42.5
42.5
70.0
80.0
90.0
90.0
90.0
202.5
217.65
2
Kovyrshina Alina T1 2003 Balashov 56.00 55.0
60.0
65.0
60.0
60.0
25.0
30.0
35.0
30.0
30.0
55.0
65.0
70.0
65.0
65.0
155.0
161.80
1
Skobelina Elena M1 1974 Balashov 56.00 60.0
70.0
75.0
60.0
60.0
42.5
47.5
50.0
50.0
50.0
85.0
95.0
95.0
95.0
95.0
205.0
220.63
Men
Name Age YOB Location Weight S1 S2 S3 S B1 B2 B3 B D1 D2 D3 D Total Points
Category 60 kg
1
Krutov Ivan T1 2002 Saratov 60.00 80.0
90.0
100.0
100.0
100.0
65.0
70.0
72.5
72.5
72.5
140.0
160.0
165.0
165.0
165.0
337.5
281.07
2
Shabanov Evgeniy T1 2003 Balashov 60.00 100.0
105.0
110.0
110.0
110.0
60.0
65.0
65.0
65.0
65.0
90.0
95.0
100.0
100.0
100.0
275.0
229.02
Category 67.5 kg
1
Kireev Daniil T2 2001 Balashov 65.00 90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
60.0
65.0
70.0
65.0
65.0
130.0
140.0
150.0
150.0
150.0
305.0
235.86
2
Petrov Mikhail T2 2001 Balashov 67.00 80.0
87.5
95.0
95.0
95.0
65.0
72.5
80.0
80.0
80.0
130.0
140.0
145.0
130.0
130.0
305.0
229.70
1
Krysanov Sergey J 1994 Rtischevo 67.00 130.0
137.5
142.5
142.5
142.5
100.0
107.5
110.0
110.0
110.0
175.0
185.0
192.5
185.0
185.0
437.5
329.48
2
Kin Dmitriy J 1998 Rtischevo 64.00 85.0
95.0
100.0
100.0
100.0
65.0
70.0
75.0
70.0
70.0
120.0
130.0
145.0
145.0
145.0
315.0
246.99
Category 75 kg
1
Muravlev Maksim T2 2001 Balashov 70.00 105.0
115.0
120.0
115.0
115.0
85.0
87.5
90.0
90.0
90.0
100.0
110.0
115.0
115.0
115.0
320.0
232.38
Category 82.5 kg
1
Skurlatov Aleksandr T3 1999 Balashov 78.00 140.0
145.0
145.0
145.0
145.0
90.0
95.0
100.0
100.0
100.0
160.0
180.0
182.5
182.5
182.5
427.5
286.17
2
Skopin Nikolay T3 1999 Balashov 82.00 140.0
150.0
155.0
155.0
155.0
100.0
105.0
105.0
105.0
105.0
140.0
150.0
165.0
165.0
165.0
425.0
275.02
3
Golovachev Roman T3 1999 Balashov 77.00 115.0
125.0
135.0
125.0
125.0
77.5
82.5
87.5
82.5
82.5
140.0
150.0
160.0
160.0
160.0
367.5
248.25
1
Prokofyev Aleksandr J 1995 Rtischevo 78.00 157.5
157.5
157.5
157.5
157.5
122.5
122.5
122.5
122.5
122.5
170.0
185.0
200.0
200.0
200.0
480.0
321.31
2
Semenov Roman J 1997 Balashov 79.00 135.0
135.0
140.0
140.0
140.0
110.0
117.5
117.5
117.5
117.5
140.0
150.0
155.0
155.0
155.0
412.5
273.69
1
. Troyashkin Anatoliy O 1989 Penza 79.00 210.0
220.0
230.0
230.0
230.0
155.0
165.0
170.0
165.0
165.0
230.0
240.0
240.0
240.0
240.0
635.0
421.32
2
Vartanyan Suren O 1984 Balashov 78.00 160.0
170.0
175.0
175.0
175.0
130.0
140.0
145.0
145.0
145.0
190.0
205.0
220.0
220.0
220.0
540.0
361.48
Category 90 kg
1
Gebekov Salikh J 1996 Balashov 85.50 210.0
220.0
227.5
227.5
227.5
145.0
150.0
155.0
150.0
150.0
210.0
220.0
230.0
220.0
220.0
597.5
376.60
1
Ivanov Aleksandr O 1992 Arkadak 89.00 170.0
180.0
182.5
182.5
182.5
142.5
145.0
150.0
150.0
150.0
217.5
227.5
232.5
232.5
232.5
565.0
347.87
1
Krasnoschekov Aleksey M1 1975 Arkadak 85.00 180.0
182.5
182.5
182.5
1
Zubarev Sergey M3 1964 Arkadak 90.00 200.0
210.0
200.0
200.0
135.0
140.0
145.0
145.0
145.0
200.0
215.0
225.0
225.0
225.0
570.0
419.93
Category 100 kg
1
Parshkov Aleksandr O 1989 Balashov 96.00 150.0
150.0
165.0
165.0
165.0
110.0
115.0
115.0
110.0
110.0
200.0
220.0
225.0
225.0
225.0
500.0
295.95
Absolute
Women
Name Result Weight Points
Teen 1
1
Orlova Viktoriya 202.5 54.00 217.65
2
Kovyrshina Alina 155.0 56.00 161.80
Teen 3
1
Komissarova Elena 215.0 52.00 238.13
2
Novikova Tatyana 185.0 49.00 214.67
Masters 1
1
Skobelina Elena 205.0 56.00 220.63
Absolute
Men
Name Result Weight Points
Teen 1
1
Krutov Ivan 337.5 60.00 281.07
2
Shabanov Evgeniy 275.0 60.00 229.02
Teen 2
1
Kireev Daniil 305.0 65.00 235.86
2
Muravlev Maksim 320.0 70.00 232.38
3
Petrov Mikhail 305.0 67.00 229.70
Teen 3
1
Skurlatov Aleksandr 427.5 78.00 286.17
2
Skopin Nikolay 425.0 82.00 275.02
3
Golovachev Roman 367.5 77.00 248.25
Junior
1
Gebekov Salikh 597.5 85.50 376.60
2
Krysanov Sergey 437.5 67.00 329.48
3
Prokofyev Aleksandr 480.0 78.00 321.31
4
Semenov Roman 412.5 79.00 273.69
5
Kin Dmitriy 315.0 64.00 246.99
Open
1
. Troyashkin Anatoliy 635.0 79.00 421.32
2
Vartanyan Suren 540.0 78.00 361.48
3
Ivanov Aleksandr 565.0 89.00 347.87
4
Parshkov Aleksandr 500.0 96.00 295.95
Masters 4
1
Zubarev Sergey 570.0 90.00 419.93