Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Titans of Transbaikalia: Invincible Power

Added by
KatyaSheveleva 25 apr 2021
Editor
KatyaSheveleva 25 apr 2021
Women
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points Trainer
Category 56 kg
1
Filippova Olesya O 1989 Chita 53.30 60.0
65.0
67.5
67.5
82.55
2
Krasnoshtanova Zinaida O 1989 Chita 54.60 52.5
57.5
57.5
52.5
63.01
Category 60 kg
1
Popova Kristina J 2000 Chita 58.30 50.0
55.0
57.5
55.0
62.71
1
Dneprovskaya Ekaterina O 1986 Chita 59.50 52.5
57.5
57.5
52.5
58.91 Широков М.
Category 67.5 kg
1
Tokmakova Ekaterina O 1987 Chita 61.00 40.0
45.0
47.5
47.5
52.28
Category 82.5 kg
1
Shondra Olga J 1997 Chita 79.10 57.5
62.5
65.0
65.0
59.86 Фрей М.
Men
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points Trainer
Category 67.5 kg
1
Sverkunov Kirill T1 2005 Chita 61.50 60.0
65.0
70.0
70.0
58.39 Сороканюк О.
1
Filatov Nikolay T2 2003 Chita 63.40 70.0
75.0
75.0
75.0
60.92 Соколов Ф.
Category 75 kg
1
Serazitinov Aleksandr O 1990 Sretensk 74.50 130.0
135.0
140.0
140.0
100.23 Ляпин А.
2
Rabdanov Sokto O 1991 Chita 74.00 110.0
117.5
117.5
117.5
84.52
Category 82.5 kg
1
Arkhipov Anton T1 2004 Chita 76.00 95.0
100.0
105.0
105.0
74.14 Щегрин Н.
1
Nikitin Dmitriy O 1993 Chita 82.00 170.0
177.5
182.5
177.5
119.35 Суслов Н.
2
Obolonkov Vyacheslav O 1995 Chita 82.20 115.0
122.5
127.5
122.5
82.25
1
Bezotetskiy Evgeniy M1 1979 Chita 80.00 90.0
95.0
100.0
100.0
69.23 Трухин В.
Category 90 kg
1
Permyakov Aleksey T1 2005 Chita 90.00 80.0
85.0
85.0
85.0
54.26 Ловцов И.
1
Rodionov Erofey T2 2002 Chita 87.80 110.0
120.0
127.5
120.0
77.60 Хасанов С.
1
Vorobyev Maksim O 1994 Chita 89.30 162.5
162.5
167.5
167.5
107.37 Кандауров Ю.
2
Mylnikov Dmitriy O 1987 Chita 89.50 135.0
140.0
145.0
140.0
89.63
3
Tarakanov Yuriy O 1983 Chita 89.50 125.0
130.0
135.0
135.0
86.43 Никитин Д.
1
Fedorov Aleksandr M1 1976 Shaturtorf 86.80 110.0
115.0
120.0
115.0
79.32
1
Sokolov Fedor M3 1953 Aleksandrovskiy Zavod 87.50 95.0
105.0
110.0
110.0
113.82 Соколов С.
Category 100 kg
1
Sukhanov Aleksandr O 1982 Chita 99.70 155.0
165.0
172.5
172.5
105.10
2
Seredin Viktor O 1991 Chita 97.00 150.0
160.0
170.0
160.0
98.61
3
Chekanov Evgeniy O 1991 Chita 97.00 145.0
152.5
157.5
157.5
97.07 Ловцов И.
4
Voytenko Vladimir O 1956 Chita 93.00 140.0
145.0
152.5
152.5
95.80
1
Larionov Dmitriy M1 1981 Chita 94.50 155.0
160.0
162.5
160.0
99.76
1
Voytenko Vladimir M3 1956 Chita 93.00 140.0
145.0
152.5
152.5
143.80
Category 110 kg
1
Nikolaev Ivan O 1989 Chita 108.50 185.0
192.5
195.0
195.0
115.25
2
Borodin Albert O 1984 Chita 109.90 190.0
192.5
192.5
190.0
111.85
3
Zaytsev Artem O 1990 Chita 108.80 155.0
160.0
165.0
165.0
97.43
1
Tsilke Nikolay M2 1965 Chita 107.00 120.0
125.0
127.5
125.0
92.77 Ловцов И.
Category 125 kg
1
Butakov Georgiy O 1990 Chita 114.80 180.0
190.0
197.5
197.5
114.81
1
Beloslyudtsev Dmitriy M1 1972 Chita 122.90 140.0
152.5
160.0
160.0
101.94
Absolute
Women
Name Result Weight Points
Junior
1
Popova Kristina 55.0 58.30 62.71
2
Shondra Olga 65.0 79.10 59.86
Open
1
Filippova Olesya 67.5 53.30 82.55
2
Krasnoshtanova Zinaida 52.5 54.60 63.01
3
Dneprovskaya Ekaterina 52.5 59.50 58.91
4
Tokmakova Ekaterina 47.5 61.00 52.28
Absolute
Men
Name Result Weight Points
Teen 1
1
Arkhipov Anton 105.0 76.00 74.14
2
Sverkunov Kirill 70.0 61.50 58.39
3
Permyakov Aleksey 85.0 90.00 54.26
Teen 2
1
Rodionov Erofey 120.0 87.80 77.60
2
Filatov Nikolay 75.0 63.40 60.92
Open
1
Nikitin Dmitriy 177.5 82.00 119.35
2
Nikolaev Ivan 195.0 108.50 115.25
3
Butakov Georgiy 197.5 114.80 114.81
4
Borodin Albert 190.0 109.90 111.85
5
Vorobyev Maksim 167.5 89.30 107.37
6
Sukhanov Aleksandr 172.5 99.70 105.10
7
Serazitinov Aleksandr 140.0 74.50 100.23
8
Seredin Viktor 160.0 97.00 98.61
9
Zaytsev Artem 165.0 108.80 97.43
10
Chekanov Evgeniy 157.5 97.00 97.07
Masters 1
1
Beloslyudtsev Dmitriy 160.0 122.90 101.94
2
Larionov Dmitriy 160.0 94.50 99.76
3
Fedorov Aleksandr 115.0 86.80 79.32
4
Bezotetskiy Evgeniy 100.0 80.00 69.23
Masters 2
1
Tsilke Nikolay 125.0 107.00 92.77
Masters 4
1
Voytenko Vladimir 152.5 93.00 143.80
2
Sokolov Fedor 110.0 87.50 113.82