Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

World Cup Siberian Power Show

Added by
KatyaSheveleva 6 aug 2022
Editor
KatyaSheveleva 6 aug 2022
Women
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points Team Trainer
Category 67.5 kg
1
Kofanova Yuliya O 1982 Zelenogorsk 66.10 67.5
72.5
77.5
77.5
61.44
Men
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points Team Trainer
Category 75 kg
1
Poletykin Aleksandr M5 1961 Krasnoyarsk 74.50 130.0
140.0
150.0
130.0
142.85
1
Grigoryev Sergey M6 1954 Novosibirsk 72.60 90.0
95.0
97.5
97.5
133.65
Category 82.5 kg
1
Okushko Andrey O 1983 Tomsk Strong Bears 81.20 170.0
180.0
182.5
182.5
114.29 12
Category 90 kg
1
Romanov Ivan O 1980 Krasnoyarsk 88.75 200.0
205.0
207.5
207.5
122.50
2
Andris Viktor O 1974 Chita 89.00 185.0
187.5
192.5
187.5
110.50
3
Vorobyev Maksim O 1994 Chita 87.08 167.5
172.5
175.0
175.0
104.55 Кардауров Юрий Владимирович
1
Andris Viktor M2 1974 Chita 89.00 185.0
187.5
192.5
187.5
120.67
1
Voytenko Vladimir M6 1956 Chita 89.00 140.0
147.5
147.5
147.5
166.90
Category 100 kg
1
Romanov Denis O 1994 Novosibirsk Strong Bears 99.60 230.0
240.0
240.0
230.0
127.66 12
2
Grigoryev Ilya O 1993 Kizil 97.25 190.0
200.0
200.0
190.0
106.63
3
Korostin Maksim O 1985 Novosibirsk 97.15 160.0
170.0
175.0
170.0
95.45 Беловал Евгений
Category 110 kg
1
Noskov Egor O 1990 Chita 106.00 200.0
210.0
230.0
210.0
113.84
2
Efremenko Vitaliy O 1985 Kemerovo Железное Братство 108.20 190.0
200.0
210.0
200.0
107.76 5
3
Galimskiy Yuriy O 1996 - 107.10 180.0
190.0
190.0
190.0
102.67 Вербицкий Д. М.
4
Simaranov Vladimir O 1985 Krasnoyarsk 107.10 175.0
180.0
185.0
180.0
97.27 Корчагин Дмитрий
Category 125 kg
1
Markelov Aleksey O 1984 Moscow 117.20 230.0
240.0
247.5
240.0
127.07 Харитонов Сергей
2
Lovtsov Ilya O 1994 Chita 125.00 210.0
220.0
227.5
220.0
114.65 Суслов Н.Д.
3
Volkov Ivan O 1988 Kemerovo Железное Братство 116.10 200.0
210.0
210.0
210.0
111.39 3
Absolute
Women
Name Result Weight Points
1
Kofanova Yuliya 77.5 66.10 61.44
Absolute
Men
Name Result Weight Points
Open
1
Romanov Denis 230.0 99.60 127.66
2
Markelov Aleksey 240.0 117.20 127.07
3
Romanov Ivan 207.5 88.75 122.50
4
Lovtsov Ilya 220.0 125.00 114.65
5
Okushko Andrey 182.5 81.20 114.29
6
Noskov Egor 210.0 106.00 113.84
7
Volkov Ivan 210.0 116.10 111.39
8
Andris Viktor 187.5 89.00 110.50
9
Efremenko Vitaliy 200.0 108.20 107.76
10
Grigoryev Ilya 190.0 97.25 106.63
Masters 2
1
Andris Viktor 187.5 89.00 120.67
Masters 5
1
Poletykin Aleksandr 130.0 74.50 142.85
Masters 6
1
Voytenko Vladimir 147.5 89.00 166.90
2
Grigoryev Sergey 97.5 72.60 133.65
Team
Team Result Points
1
Strong Bears 12 + 12 24
2
Железное Братство 5 + 3 8