Mobile version
m.en.allpowerlifting.com

Caspian Monster IV and Rostislav Alekseev Cup

Added by
KatyaSheveleva 26 dec 2022
Editor
KatyaSheveleva 26 dec 2022
Women
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points
Category 60 kg
1
Skuratova Natalya O 1972 Nizhniy Novgorod 59.70 25.0
27.5
32.5
27.5
27.27
Men
Name Age YOB Location Weight B1 B2 B3 B Points
Category 52 kg
1
Kulev Maksim J 1999 Chkalovsk 49.10 25.0
25.0
27.5
27.5
28.36
Category 67.5 kg
1
Pankratov Nikita T 2003 Ivanovo 64.50 52.5
55.0
57.5
57.5
44.77
2
Veresh Roman T 2004 Nizhniy Novgorod 66.50 50.0
52.5
52.5
52.5
39.80
3
Ionikis Rustam T 2005 Balakhna 67.50 45.0
50.0
52.5
52.5
39.29
Category 75 kg
1
Anikin Aleksey T 2004 Nizhniy Novgorod 74.80 47.5
50.0
52.5
50.0
34.50
2
Poltanov Gleb T 2006 Balakhna 73.20 45.0
50.0
50.0
45.0
31.55
1
Konchin Maksim O 1996 Nizhniy Novgorod 71.50 50.0
55.0
57.5
57.5
41.06
2
Shebunin Oleg O 1987 Chkalovsk 74.30 47.5
52.5
57.5
57.5
39.87
3
Smirnov Aleksey O 1996 Nizhniy Novgorod 73.20 40.0
50.0
55.0
55.0
38.56
4
Molkov Gleb O 1991 Balakhna 73.40 50.0
55.0
57.5
55.0
38.49
5
Razgulin Mikhail O 1993 Balakhna 71.30 45.0
50.0
52.5
52.5
37.57
Category 82.5 kg
1
Bulychyov Vadim O 1973 Nizhniy Novgorod 82.10 65.0
70.0
72.5
70.0
45.27
2
Shamraev Grigoriy O 1991 Dzerzhinsk 81.10 65.0
72.5
72.5
65.0
42.37
3
Mkrtchyan Agvan O 1989 Mulino 78.70 62.5
62.5
62.5
62.5
41.58
4
Romanov Sergey O 1976 Dzerzhinsk 82.20 60.0
65.0
65.0
60.0
38.77
1
Romanov Sergey M1 1976 Dzerzhinsk 82.20 60.0
65.0
65.0
60.0
41.41
Category 90 kg
1
Doynikov Aleksey O 1991 Nizhniy Novgorod 89.20 70.0
77.5
80.0
80.0
49.19
2
Karev Sergey O 1997 Dzerzhinsk 85.30 60.0
65.0
67.5
67.5
42.61
Category 100 kg
1
Lyabakin Oleg O 1964 Nizhniy Novgorod 99.20 55.0
65.0
67.5
67.5
39.37
1
Shkuratov Kirill M1 1979 Nizhniy Novgorod 95.90 50.0
55.0
57.5
57.5
35.11
1
Lyabakin Oleg M2 1964 Nizhniy Novgorod 99.20 55.0
65.0
67.5
67.5
50.83
Absolute
Women
Name Result Weight Points
1
Skuratova Natalya 27.5 59.70 27.27
Absolute
Men
Name Result Weight Points
Teen
1
Pankratov Nikita 57.5 64.50 44.77
2
Veresh Roman 52.5 66.50 39.80
3
Ionikis Rustam 52.5 67.50 39.29
4
Anikin Aleksey 50.0 74.80 34.50
5
Poltanov Gleb 45.0 73.20 31.55
Junior
1
Kulev Maksim 27.5 49.10 28.36
Open
1
Doynikov Aleksey 80.0 89.20 49.19
2
Bulychyov Vadim 70.0 82.10 45.27
3
Karev Sergey 67.5 85.30 42.61
4
Shamraev Grigoriy 65.0 81.10 42.37
5
Mkrtchyan Agvan 62.5 78.70 41.58
6
Konchin Maksim 57.5 71.50 41.06
7
Shebunin Oleg 57.5 74.30 39.87
8
Lyabakin Oleg 67.5 99.20 39.37
9
Romanov Sergey 60.0 82.20 38.77
10
Smirnov Aleksey 55.0 73.20 38.56
Masters 1
1
Romanov Sergey 60.0 82.20 41.41
2
Shkuratov Kirill 57.5 95.90 35.11
Masters 2
1
Lyabakin Oleg 67.5 99.20 50.83